top of page

Kosten verkoper

De verkoop van een woning is Spanje omvat een aantal verplichtingen en kosten die worden verantwoord aan de verkoper. De algemene regel om een ​​onroerend goed in Spanje te verkopen is dat de koper het pand zonder pandrechten en obstakels kan kopen. Het pand moet op de hoogte zijn van alle betalingen en belastingen.

De bemiddelingsprovisie

De bemiddelingsprovisie in Spanje wordt betaald door de verkoper. Het bedrag aan commissie dat de agentschappen op Ibiza in rekening brengen, bedraagt ​​5% van de verkoopprijs. Het bedrag aan provisie betaald aan het agentschap kan worden afgetrokken van de vermogenswinstbelasting.

 

Vermogenswinstbelasting

Dit is het bedrag aan belasting dat moet worden betaald als het onroerend goed in waarde is gestegen van het moment dat de eigenaar het in het verleden heeft gekocht tot de prijs die hij of zij het vandaag zal verkopen. Er zijn enkele uitzonderingen voor het niet hoeven betalen van deze belastingen. Deze uitzonderingen zijn: De verkopers van het onroerend goed zijn ouder dan 65 jaar en hebben minimaal 3 jaar in het pand gewoond. Als dit geval niet op u van toepassing is, zullen de volgende kosten optreden. Het pand is gestegen tot 6.000 € in waarde, 19% vermogenswinstbelasting moet worden betaald. Het pand is tussen 6.000 € en 50.000 € in waarde toegenomen, 21% vermogenswinstbelasting moet worden betaald. Het pand is met meer dan 50.000 € in waarde toegenomen, 23% vermogenswinstbelasting moet worden betaald. Alle officiële facturen met betrekking tot de aankoop van het onroerend goed, zoals opknappen, notariskosten, advocaatkosten en bemiddelingskosten, kunnen van de vermogenswinstbelasting worden afgetrokken. Inkomstenbelastingbepaling voor niet-ingezetenen- Retencion Als de verkoper geen inwoner van Spanje is, moet hij of zij 3% inkomstenbelasting betalen. Als de verkoper van mening is en kan bewijzen dat zijn of haar belasting minder dan 3% is, kan hij een terugbetaling eisen.

 

Energie certificaat

(Solicitud CCE) Alle vastgoedeigenaren die hun eigendom willen verkopen of huren, hebben een energiecertificaat nodig. Deze certificaten moeten worden uitgereikt door een gekwalificeerde certificeerder. Dit is een van beide en architect, landmeter of technische huisingenieur. De kosten van dit certificaat variëren afhankelijk van de grootte van het onroerend goed en kunnen liggen tussen 100 € en 500 €. Ook deze factuur kan van de vermogenswinstbelasting worden afgetrokken.

 

Plusvalia

De plusvalia is de belasting over de toename van de waarde van de grond van het onroerend goed. Dit wordt betaald aan het plaatselijke gemeentehuis. Het bedrag van de plusvalia wordt berekend op basis van: de periode van eigendom, de locatie van het onroerend goed en de kadastrale grondwaarde. De plusvalia-belasting kan worden aangevraagd bij het gemeentehuis waar de accommodatie zich bevindt.

 

Kosten advocaat

bottom of page